Accreditation of the Irish Ambassador Mr. James Hennessy

Accreditation of the Irish Ambassador Mr. James Hennessy

https://www.youtube.com/watch?v=NN41UD2QMuU

Latviju un Īriju vieno stabilas un uzticamas tirdzniecības saites, turklāt Latvijas uzņēmēji ir ieinteresēti pieredzes apmaiņā ar Īrijas uzņēmējiem piensaimniecības sektorā. To otrdien, 13.oktobrī, Īrijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Džeima Henesija (Mr James Hennessy) akreditācijā uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Tikšanās laikā ar Īrijas vēstnieku Valsts prezidents izteica atzinību par Īrijas centieniem fiktīvo laulību apkarošanā, tajā pašā laikā uzsverot nepieciešamību pieņemt grozījumus arī citos normatīvajos aktos, lai ar fiktīvajām laulībām varētu cīnīties kompleksi. Īrijas vēstnieks Dž.Henesijs atzina, ka Īrija apzinās situācijas nopietnību un pēdējo mēnešu laikā ir atbilstoši rīkojusies. Jaunākie statistikas dati liecina, ka fiktīvo laulību skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies.

Latvia and Ireland are united by stable and reliable trade ties, and Latvian entrepreneurs are interested in sharing experiences with the Irish entrepreneurs in the dairy sector. This Tuesday, 13 October, during the accrediation of the Irish Ambassador Mr. James Hennessy, the President of Latvia Mr Raimonds Vējonis. stressed that.  During the meeting with the Irish Ambassador, the President expressed his appreciation for Ireland’s effort to fight against marriages of convenience at the same time stressing the need to adopt amendments in other laws and regulations to the fictitious marriages to fight complexes. Irish Ambassador J. Hennessey admitted that Ireland is aware of the seriousness of the situation and in recent months has acted accordingly. Recent statistics show that the number of marriages compared to previous years has decreased.

Valsts prezidenta kancelejas Preses dienests ©